การทำงาน หัวจ่ายน้ำมัน

การทำงานของ มือจ่ายน้ำมัน

การทำงานของ มือจ่ายน้ำมัน
เมื่อมีการกดปุ่มตัวเลขจำนวนลิตรที่ต้องการเติมน้ำมันเรียบร้อยแล้ว ตู้จ่ายน้ำมันจะเตรียมรอการจ่ายน้ำมัน จนกระทั้งเมื่อมีการบีบมือจ่ายน้ำมันที่ตั้งจำนวนไว้จึงจะเริ่มมีการไหลออกมา