วิสัยทัศน์ พันธกิจและค่านิยม

“FUEL STATION DEVELOPMENT CONSULTANT”       

            ที่ปรึกษางานก่อสร้างสถานีบริการน้ำมัน แบบครบวงจร เริ่มตั้งแต่การออกแบบ, เขียนแบบ รับรองแบบ ขออนุญาต และก่อสร้างสถานีบริการน้ำมันแบบเทิร์นคีย์ และยังเป็นตัวแทนจำหน่าย ตู้จ่ายน้ำมัน ระบบ POS ควบคุมการทำงานสำหรับสถานีบริการน้ำมันแทงค์สำหรับบรรจุน้ำมันทั้งบนดินและใต้ดิน อุปกรณ์สำหรับสถานีบริการน้ำมันซ่อมบำรุงสถานีบริการน้ำมันอย่างครบวงจร และ อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยภายในสถานีบริการน้ำมันระดับแนวหน้าของไทย ซึ่งได้ดำเนินธุรกิจมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2538 พร้อมทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ และ มีประสบการณ์ในการติดตั้งและให้บริการทั้งในประเทศไทยและในประเทศเพื่อนบ้าน

มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพองค์กรและเคียงข้างลูกค้า

บริการ  ออกแบบ,เขียนแบบ,รับรองแบบ ตลอดจนให้คำปรึกษา การจัดเก็บน้ำมัน ในโรงงานอุตสาหกรรม,บริษัท,โรงแรม,หน่วยงานต่างๆ ที่ต้องการจัดเก็บน้ำมันดีเซล,น้ำมันเตา เพื่อใช้ในกิจการ ตลอดจนธุรกิจ โลจิสติกส์ ที่ต้องการสร้างสถานีบริการน้ำมันเพื่อไว้ใช้อง

วิสัยทัศน์ พันธกิจและค่านิยม