โทรศัพท์

+083-3669898,092-2479365-66 02-966-1655

อีเมล์

info@aspetroleum.co.th

เวลาเปิด

จันทร์ - ศุกร์: 8:00 - 17:00

การทำงานของ มือจ่ายน้ำมัน

เมื่อมีการกดปุ่มตัวเลขจำนวนลิตรที่ต้องการเติมน้ำมันเรียบร้อยแล้ว ตู้จ่ายน้ำมันจะเตรียมรอการจ่ายน้ำมัน

จนกระทั้งเมื่อมีการบีบมือจ่ายน้ำมันที่ตั้งจำนวนไว้จึงจะเริ่มมีการไหลออกมา เพื่อปล่อยน้ำมันตามจำนวนที่สั่งไว้

น้ำมันจะไหลผ่านมือจ่ายน้ำมันจนครบจำนวนที่เติม มือจ่ายจะถูกตัดโดยอัตโนมัติ หรือในกรณีที่มีการเติมเต็มถัง

เมื่อน้ำมันใกล้จะเต็มถัง จะเซ็นเซอร์ตัดการจ่ายน้ำมันที่ตรวจจับที่ปลายท่อจ่ายน้ำมัน ระบบจะตัดทันทีสำหรับมือจ่ายอัตโนมัติ

ตัวเลขที่ตู้จ่ายก็จะหยุดทันทีแต่ผู้ใช้งานสามารถกดบีบมือจ่ายต่อได้จนกว่าจะเต็มถังจริง

 

บทความแนะนำ

Call Now Button