การทำงาน หัวจ่ายน้ำมัน

การทำงานของ มือจ่ายน้ำมัน

การทำงานของ มือจ่ายน้ำมัน

เมื่อมีการกดปุ่มตัวเลขจำนวนลิตรที่ต้องการเติมน้ำมันเรียบร้อยแล้ว ตู้จ่ายน้ำมันจะเตรียมรอการจ่ายน้ำมัน

จนกระทั้งเมื่อมีการบีบมือจ่ายน้ำมันที่ตั้งจำนวนไว้จึงจะเริ่มมีการไหลออกมา เพื่อปล่อยน้ำมันตามจำนวนที่สั่งไว้

น้ำมันจะไหลผ่านมือจ่ายน้ำมันจนครบจำนวนที่เติม มือจ่ายจะถูกตัดโดยอัตโนมัติ หรือในกรณีที่มีการเติมเต็มถัง

เมื่อน้ำมันใกล้จะเต็มถัง จะเซ็นเซอร์ตัดการจ่ายน้ำมันที่ตรวจจับที่ปลายท่อจ่ายน้ำมัน ระบบจะตัดทันทีสำหรับมือจ่ายอัตโนมัติ

ตัวเลขที่ตู้จ่ายก็จะหยุดทันทีแต่ผู้ใช้งานสามารถกดบีบมือจ่ายต่อได้จนกว่าจะเต็มถังจริง