รับสร้างปั๊มน้ำมันสำหรับไว้ใช้เองในกิจการ

รับออกแบบ, เขียนแบบ, ดำเนินการขออนุญาต, สร้างปั๊มน้ำมันสำหรับไว้ใช้เองในกิจการ