ให้คำปรึกษา,เขียนแบบ,รับรองแบบโดยสามัญวิศวกร,ดำเนินการขออนุญาต จัดเก็บน้ำมัน เพื่อไว้ใช้กับ Generator, Day Tank และบริการปรับย้ายตำแหน่งแทงค์น้ำมัน ให้ถูกต้องตามกฏหมาย